PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD.

Kontakt

  • Katedra psychológie
  • Vysokoškolská učiteľka, kreditová koordinátorka
  • Odborná asistentka
Ružová 13
97411 Banská Bystrica

Kde ma nájdete:

Kancelária:
C 203

Telefón:
048 446 4725

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok11:00 - 12:00
Streda11:00 - 12:00
Štvrtok-
Piatok-
Utorky sú určené na konzultácie ohľadom Aisu,stredy ohľadom záverečných a seminárnych prác.

Profesijná charakteristika

 

 

PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD.pracuje na Katedre psychológie PF UMB od roku 2004 ako odborná asistentka. Predtým pracovala na rovnakej pozícii na Katedre pedagogiky, psychológie a sociológie na Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši. Po ukončení magisterského štúdia (1995-2000) učiteľstva psychológie a biológie na PF UMB, v roku 2002 obhájila titul PhDr. s témou: Tréma, jej výskyt, príčiny a dôsledky. Doktorandské štúdium v odbore: Pedagogická psychológia obhájila v roku 2007 s témou: Výkonová motivácia a školská úspešnosť.

V súčasnosti prednáša a vedie semináre z predmetov Sociálna psychológia a Psychológia trhu a práce a tiež vedie semináre sociálno-psychologického tréningu v odbore: Predškolská pedagogika a Sociálna práca. Participovala v rámci riešiteľského tímu na projekte VEGA č. 1/2507/05 „Hodnotová orientácia mládeže v kontexte transformácie spoločnosti" (zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. V. Salbot, CSc.). Bola zodpovednou riešiteľkou v grantovej úlohe UGA (Univerzitná grantová agentúra UMB) "Perfekcionizmus vo vzťahu k vybraným osobnostným premenným" (2010-2012). V súčasnosti sa výskumne orientuje hlavne na problematiku perfekcionizmu a jeho dimenzií u mladých ľudí. Zároveň pôsobí ako lektorka vo vzdelávaní dospelých v kurzoch zameraných na rozvíjanie sociálnych zručností.

 

Absolvované vzdelávacie kurzy: Letná škola adlerovskej psychológie (Bratislava, 2003), Kurz využitia štatistických metód v Exceli (Litptovský Mikuláš, 2004), Kurz transakčnej analýzy (Piešťany, 2006), Kurz tanečnej a pohybovej terapie (Bratislava, 2011), Kurz manažérskych a vodcovských zručností (Banská Bystrica, 2012), Kurz muzikoterapie (Banská Bystrica, 2016), ročný kurz Hudobných a dramatických terapií (Bratislava, 2017). V súčasnosti je účastníčkou 3-j ročného akreditovaného vzdelávania v Tanečno-pohybovej terapie v Olomouci. 

Kontaktný formulár

=
C 203
048 446 4725