RSS RSS print

Študijný pobyt a pracovná stáž - pre študentov

Prihlášky na študijný pobyt alebo stáž na akdemický rok 2019/2020 sa prijímajú v písomnej forme
do 10. januára 2019 (referáte pre medzinárodnú spoluprácu PF UMB, kancelária č. 113, dekanát)


 Podmienky účasti v programe:

 • študent môže na mobilitu vycestovať v každom stupni štúdia opakovane,
 • dokopy kombinovane maximálne na 12 mesiacov (vrátane jeho vycestovania v predošlom programe),
 • potrebné sledovať každého účastníka mobility osobitne,
 • študijný pobyt: 3-12 mesiacov; od 2. roč. Bc. Štúdia,
 • pracovná stáž: 2-12 mesiacov; od 1. roč. Bc. Štúdia,
 • študent študujúci na slovenskej VŠ, s trvalým pobytom mimo SR, nemôže ísť na mobilitu do svojej krajiny,
 • pre absolventov je možná LEN pracovná stáž do 12 mesiacov po skončení štúdia, PODMIENKA - evidencia na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • on-line Linguistic Support - jazyková podpora pre anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, taliansky a holandský jazyk: http://erasmusplusols.eu/ . Povinné pre všetkých študentov  a tí študenti, ktorí dosiahnu v testoch slabšie výsledky, získajú jazykovú licenciu na absolvovanie jazykového kurzu,
 • pracovnú stáž (inštitúciu) si študent vyberá sám. Ponuka stáží viď nižšie.

Všetky potrebné informácie o študentskej mobilite nájdete TU.  


 Prihlásenie a predvýberové konanie

 • študent vyplní fakultnú prihlášku na študentskú mobilitu / stáž - odovzdať na referát pre MS PF UMB do 10.1. (súčasťou prihlášky je životopis, motivačný list, potvrdenie o členstve v štud. organizácii - ak je študent v členom, výpis výsledkov štúdia),
 • predvýberové konanie sa uskutočňuje formou pohovoru so študentami, ktorý prebieha v slovenskom jazyku. Súčasťou výberového konania je aj posúdenie predložených materiálov od študenta,
 • výberobého konania sa musí prihlásený študent zúčastniť osobne,
 • pri predvýbere sa berú do úvahy nasledovné kritériá schválené UMB:

Prospech študenta

max. 40
ŠVOUČ max. 10
Aktivity max. 15
Jazyková príprava max. 10
Motivácia max. 10
Predbežný študijný plán max. 15
SPOLU max. 100
 • konečný výber študentov na študijný pobyt (informácia zverejnená na www stránke referátu pre MS PF UMB) závisí od poradia študentov z predvýberu, pridelených finančných prostriedkov z rektorátu UMB a splnených študijných výsledkov v akademickom roku.

Poradie študentov po predvýbere na 2018/2019 - TU       Kritéria hodnotenia na ak. rok 2018/2019 - TU
Poradie študentov po predvýbere na 2017/2018 TU              Kritériá hodnotenia na ak. rok 2017/2018 - TU
Poradie študentov po predvýbere na 2016/2017 – TU              Kritériá hodnotenia na ak. rok 2016/2017 - TU
Poradie študentov po predvýbere na 2015/2016 – TU              Kritériá hodnotenia na ak. rok 2015/2016 - TU


Dokumenty potrebné na realizáciu mobility + postup 2018/2019


Aktuálne informácie sledujte na:


PONUKA STÁŽÍ:

 


Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Mgr. Andrea Zvalová

 

On-line contact form

=