doc. Mgr. Ján Kaliský, PhD.

Kontakt

  • Katedra etickej a občianskej výchovy
  • Vysokoškolský učiteľ, Člen Akademického senátu PF, člen Akademického senátu UMB, člen ...
  • Odborný asistent
Ružová 13
97401 Banská Bystrica
Slovensko

Kde ma nájdete:

Kancelária:
A 110

Telefón:
048 446 4317

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda10:30 - 12:30
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

Mgr. Ján Kaliský, PhD.

finished the University study of History of Philosophy and German Language at Constantine the Philosopher University in Nitra. He gained his PhD. degree on the basis of his thesis The Character of the Renaissance Scepticism.

At present he is a member of the Department of Ethics and Civic Education at the Faculty of Education, Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia. He has been working there since 2005.

The fields of his professional activity are Philosophical Anthropology, problems of Man vs. Technology, Ecophilosophy and History of Renaissance Philosophy. He has recently been interested in the issues of Ethical Education in German speaking countries, Ecopedagogy and the concept of “philosophy for children”.

 

Mgr. Ján Kaliský, PhD.

ukončil univerzitné štúdium v odbore dejiny filozofie, nemecký jazyk na Filozofickej fakulte UKF v Nitre. Doktorát z dejín filozofie získal obhájením práce Povaha renesančného skepticizmu.

V súčasnosti je členom Katedry etickej a občianskej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, na ktorej pracuje od r. 2005.

Odborne sa venuje filozofickej antropológii, problematike človek vs. technika, ekofilozofii, dejinám renesančnej filozofie. V poslednom období ho priťahuje problematika etickej výchovy v nemecky hovoriacich európskych krajinách, ekopedagogika a koncepcia „filozofovanie s deťmi“.

 

Vlastné texty

 

„Lebo ľudskosť je dobrota človeka ako druhu voči iným druhom. Rodí sa, ale i umiera, predovšetkým v našich vzťahoch k zvieratám."

(doc. Peter Krchnák)

 

 

 

 

Kontaktný formulár

=