RSS RSS print

Členovia CEV PF UMB

Mgr. Petra Fridrichová, PhD. |
Mgr. Petra Fridrichová, PhD.
Vedúca CEV, vedecko-výskumný pracovník 
Odborná asistentka 
petra.fridrichova@umb.sk
č.dv. 213 
048 446 4524

Mgr. Denisa Šukolová, PhD. |
Mgr. Denisa Šukolová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre rozvoj a zabezpečovanie kvality 
Odborná asistentka 
denisa.sukolova@umb.sk
C 022/ 315 dekanát 

Mgr. Kristína Hroncová, PhD. |
Mgr. Kristína Hroncová, PhD.
Výskumná pracovníčka, postdoktorandka 
 
kristina.hroncova@umb.sk
A213 
048 446 4524

Mgr. Štefan Petrík, PhD.  |
Mgr. Štefan Petrík, PhD.
Výskumný pracovník, postdoktorand 
 
stefan.petrik@umb.sk
A 213 
048 446 4524

Mária Slušná |
Mária Slušná
Sekretárka, Katedrová koordinátorka WEB stránky 
Nepedagogická zamestnankyňa 
maria.slusna@umb.sk
C121 
048 446 4752

 

 

Kontaktný formulár

=