RSS RSS print

Doktorandská škola PF UMB

odstartuj s nami svoju vedecku karieru

Centrum edukačného výskumu PF UMB usporadúva už piaty semester rôzne odborné semináre a workshopy zamerané na rozvoj generických vedecko-výskumných kompetencií -  napríklad metodologické semináre, cyklus prednášok venovaných publikačnej stratégii či tréningové bloky zamerané na rozvoj autenticity v správaní a rozhodovaní.

Tieto aktivity sme chápali doposiaľ ako prípravu pre koncepčnejší a ustálenejší charakter. Na PF UMB preto vytvárame Doktorandskú školu, ktorá bude okrem podporných aktivít podliehať aj evalvačným procesom zo strany Centra, ktoré bude monitorovať jej efektivitu.

Na tejto stránke spravovanej vo veľkej miere samotnými doktorandmi a doktrandkami PF UMB budú sprístupňované informácie o workshopoch, tréningoch a prednáškach realizovaných v rámci plánovaných aktivít Doktorandskej školy, ale aj pozvánky na prednášky špeciálnych hostí. Návštevníci stránky nájdu na tomto mieste informácie súvisiace s Fakultnou grantovou agentúrou (FGA) určenou pre doktorandov a doktorandky PF UMB, možnostiach publikovania a pod.

leták otvorenie DŠ strana 1

 

                            

 

Kontaktný formulár

=