RSS RSS print

OBSAHOVÁ ANALÝZA V PEDAGOGICKOM VÝSKUME: ZÁSADY DOBREJ PRAXE

Informácie o udalosti

Dátum a čas začiatku:15. jan. 2019 - 11:00
Dátum a čas konca:15. jan. 2019 - 14:00
Miesto:Pedagogická fakulta UMB, zasadačka Dekanát
Mesto:Banská Bystrica
Srdečne Vás pozývame
na workshop
 
prof. PhDr. Petra Gavoru, CSc.
(Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně)
na tému
OBSAHOVÁ ANALÝZA V PEDAGOGICKOM VÝSKUME:ZÁSADY DOBREJ PRAXE
 
 
termín konania workshopu: 15.01.2019 (utorok) o 11.00 hod.
miesto konania: dolná zasadačka dekanátu PF UMB
 
Abstrakt:
Vo workshope bude predstavená obsahová analýza ako ucelená výskumná koncepcia zahrnujúca cieľ výskumu, hypotézy, výber výskumnej vzorky, voľbu jednotky analýzy a spôsob vyhodnotenia dát. Prvá časť workshopu bude teoretická a prehľadová, druhá bude aplikačná. V nej budú
uplatnené postupy obsahovej analýzy na konkrétnom texte (k dispozícii bude text a kódový hárok).
Prílohy ku stránke:

Kontaktný formulár

=