RSS RSS print

Vzdelávania doktorandskej školy

Milé doktorandky,
milí doktorandi,

Doktorandská škola PF UMB sa stáva realitou. Počas uplynulých mesiacov sme pre vás pripravili rôzne vzdelávacie podujatia. Na tejto stránke budeme postupne zverejňované vzdelávacie aktivity v jednotlivých blokoch Doktorandskej školy. Súčasťou našich aktivít budú aj prednášky špeciálnych hostí, pozvánky nájdete v jej prílohách.
Súčasne pripravujeme aj sekciu elektronických kurzov, ktoré budú sprístupnené od januára 2019. 

 

Kontaktný formulár

=