RSS RSS print

Vzdelávacie aktivity CEV pre zamestnancov

Plán vzdelávacích podujatí na letný semester 2018/2019

Názov aktivity

Dátum, miesto

Obsah

Prednášajúci

Komparatívny európsky výskum učiteľských štandardov 29.11.2018, 10:00, zasadačka dekanát   prof. V. Spilková
Obsahová analýza v pedagogickom výskume: zásady dobrej praxe
15.1.2019, 11:00, zasadačka dekanát    prof. P. Gavora
Systematická prehľadová štúdia 10.1. 2019, 13:00, C024 typy prehľadových štúdií, metodologický rámec, praktické ukážky.  Dr. D. Šukolová
Validita, reliabilita a objektivita v kvalitatívnom a kvantitatívnom výskume

22.1. 2019, 13:00, zasadačka dekanát

vymedzenie diferencií a ukazovateľov kvality  Dr. D. Šukolová
Asociačný experiment a analýza dát

17.1. 2019, 13:00, zasadačka dekanát

praktická ukážka využitia dizajnu v edukačných a sociálnych vedách a jeho spracovania na úrovni analýzy dát  Dr. D. Šukolová
Dizajny v kvalitatívnom výskume

24.1. 2019, 13:00, zasadačka dekanát

charakter koncipovania kvalitatívneho výskumu v rôznych podobách. Dr. D. Šukolová

 

 

Kontaktný formulár

=