RSS RSS print

Členovia katedry

Vedúci katedry

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, Garant študijného programu 
Profesor 
miroslav.kryston@umb.sk
C 020 
048 446 4616

Profesori

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
sona.karikova@umb.sk
C105 
048 446 4713
prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ, Garant študijného programu 
Profesor 
miroslav.kryston@umb.sk
C 020 
048 446 4616

Docenti

doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
ivan.pavlov@umb.sk
C 013 
048 446 4615

Odborní asistenti

Mgr. Martin Schubert, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Martin Schubert, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, zástupca vedúceho Katedry andragogiky PF UMB v Banskej Bystrici, člen Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou PF UMB 
Odborný asistent 
martin.schubert@umb.sk
C 012 
048 446 4619
Mgr. Michaela Sládkayová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Michaela Sládkayová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Katedrová koordinátorka pre AIS a rozvrh; Katedrová koordinátorka web stránky 
Odborná asistentka 
michaela.sladkayova@umb.sk
C 023 
048 446 4618
Mgr. Denisa Šukolová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Denisa Šukolová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Prodekanka pre rozvoj a zabezpečovanie kvality 
Odborná asistentka 
denisa.sukolova@umb.sk
C 022/ 315 dekanát 

Postdoktorandi

Mgr. Barbora Vaněk, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Barbora Vaněk, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Postdoktorandka 
barbora.vanek@umb.sk
C 023 
048 446 4618

Nepedagogickí zamestnanci

Vladimíra Sestrienková | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Vladimíra Sestrienková
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
vladimira.sestrienkova@umb.sk
A005 
048 446 4782

Kontaktný formulár

=