RSS RSS print

Plenárne rokovanie konferencie - zmena miesta

Vážené dámy, vážení páni!

V prvom rade chceme vyjadriť poďakovanie za Vami prejavený záujem o účasť na konferencii EDUKÁCIA DOSPELÝCH 2018.

Dovoľte, aby sme Vás informovali, že vzhľadom na veľký počet prihlásených účastníkov sme pristúpili k zmene miesta plenárneho rokovania konferencie. 

Plenárne rokovanie (dopoludňajšia časť) sa uskutoční v:  aule Rotunda, v priestoroch novej budovy Ekonomickej fakulty UMB,  adresa: Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica.

Plánované časy dopoludňajšieho rokovania (prezentácia, otvorenie, hlavné referáty), ostávajú nezmenené. 

Po ukončení plenárneho rokovania je pre účastníkov konferencie zabezpečený presun (autobus) na Pedagogickú fakultu UMB (Ružová ulica 13), kde po obede bude prebiehať rokovanie v sekciách. 

 S úctou,

                                                                                                                                     prof. Miroslav Krystoň

 

Vybavuje/korešpondencia: Mgr. Michaela Skúpa 

e-mail: michaela.skupa@umb.sk 

telefón: +42148 446 4961

Kontaktný formulár

=