RSS RSS print

Členovia katedry

Vedúci katedry

doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.
Vedúca katedry 
Docentka 
katarina.vancikova@umb.sk
C 206 
048 446 4851

Profesori

prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.
Zástupkyňa vedúceho katedry, Garantka ŠP Predškolská a elementárna pedagogika Bc. 
Profesorka 
alena.douskova@umb.sk
C 228/1 
048 446 4859
prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.
Vysokoškolská učiteľka, garantka študijného programu Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie Mgr. 
Profesorka 
bronislava.kasacova@umb.sk
C 223 
048 446 4863
Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
Vysokoškolská učiteľka, garantka programu predškolská pedagogika, prodekanka pre vedu, výskum a umenie 
Profesorka 
beata.kosova@umb.sk
C 217 
048 446 4853
prof. PhDr. Brigita Šimonova, CSc. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. PhDr. Brigita Šimonova, CSc.
Vysokoškolská učiteľka, Emeritná profesorka 
Profesorka 
brigita.simonova@umb.sk
C 202 
048 446 4811

Docenti

doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
simoneta.babiakova@umb.sk
C 222 
048 446 4862
doc. PaedDr. Milena Lipnická,PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PaedDr. Milena Lipnická,PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Katedrová koordinátorka pre AIS - štud. programy PrPgMgr a PEPgPhD 
Docentka 
milena.lipnicka@umb.sk
C 225 
048 446 4856
prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
Dekan 
Docent 
stefan.porubsky@umb.sk
AB310 - dekanát, C228/1 - KEPPg 
048 446 4221, 4859
doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.
Vedúca katedry 
Docentka 
katarina.vancikova@umb.sk
C 206 
048 446 4851

Odborní asistenti

PaedDr. Monika Brozmanová,PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PaedDr. Monika Brozmanová,PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
monika.brozmanova@umb.sk
C227 
048 446 4858
Mgr.Mariana Cabanová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr.Mariana Cabanová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, tajomník katedry, kat. koordinátor programu E+, člen komisie pre medz. spol. a vzť. s verejnosťou, členka AS PF UMB 
Odborná asistentka 
mariana.cabanova@umb.sk
C 223 
048 446 4863
Mgr. Ružena Čiliaková, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Ružena Čiliaková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, t. č. na materskej dovolenke 
Odborná asistentka 
ruzena.tomkuliakova@umb.sk
C 201 
048 446 4860
Mgr. Miriam Dubovská, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Miriam Dubovská, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
miriam.dubovska@umb.sk
C 228/2 
048 446 4864
PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Predsedníčka FV OZ PF UMB 
Odborná asistentka 
miroslava.gasparova@umb.sk
C 214 
048 446 4861
Guffová Daniela, Mgr., PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Guffová Daniela, Mgr., PhD.
Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka pre AIS - študijný program UPVVMgr 
Odborná asistentka 
daniela.guffova@umb.sk
C 216 
048 446 4854
doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
zlatica.hulova@umb.sk
C 201  
048 446 4860
Mgr. Zuzana Kováčová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Katedrový koordinátor pre ŠVOUČ 
Odborná asistentka 
zuzana.kovacova@umb.sk
C 202 
048 446 4811
Mgr. Zuzana Lynch, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Zuzana Lynch, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
zuzana.lynch@umb.sk
C 227 
048 446 4858
Mgr. Robert Sabo, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Robert Sabo, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
robert.sabo@umb.sk
C 226 
048 446 4857
Mgr. Lýdia Simanová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Lýdia Simanová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
lydia.simanova@umb.sk
C 202 
048 446 4811
PaedDr. Marián Trnka, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PaedDr. Marián Trnka, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, Katedrový koordinátor pre AIS - štud. programy PEPgBc a UPVVMgr 
Odborný asistent 
marian.trnka@umb.sk
C 215 
048 446 4855

Nepedagogickí zamestnanci

Mgr. Zuzana Zvarová | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Zuzana Zvarová
Sekretárka, katedrová koordinátorka pre webstránku, vedenie katedrovej knižnice, tajomníčka AS PF UMB 
Nepedagogická zamestnankyňa 
zuzana.zvarova@umb.sk
C 207 
048 446 4852

Kontaktný formulár

=