RSS RSS print

Pedagogická prax v ŠP Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie Mgr.

Oznam pre študentky 2. ročníka magisterského študijného programu učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (denná forma štúdia)

Inštruktáž k záverečnej praxi sa bude konať 22. januára 2019 (utorok) o 9.00 h v učebni A 201. V tento deň bude len inštruktáž k praxi. Účasť je povinná!

Realizácia výskumu (pozorovaní) sa ruší. 23. 1. 2019 sa nič nekoná.

 

 

PaedDr. Marian Trnka, PhD.

Kontaktný formulár

=