RSS RSS print

Informácie pre uchádzačov o rozširujúce štúdium

Informácie pre uchádzačov o rozširujúce štúdium na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici sú zverejnené tu: https://www.pdf.umb.sk/uchadzaci/uchadzac-o-celozivotne-vzdelavanie/uchadzac-o-rozsirujuce-studium-ucitelstva/

Kontaktný formulár

=