RSS RSS print

Záverečné skúšky

Záverečná skúška v RŠ učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie - tézy

Záverečné skúšky v akademickom roku 2018/2019 budú v termíne: 10. 6. - 28. 6. 2019 (termín sa upresní po odovzdaní záverečných prác)

Kontaktný formulár

=