RSS RSS print

ŠVOUČ

Milé študentky, milí študenti,
zapojte sa do študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti na katedre elementárnej a predškolskej pedagogiky. Leták k ŠVOUČ 2018

Kontaktná osoba pre ŠVOUČ na katedre elementárnej a predškolskej pedagogiky je Mgr. Zuzana Kováčová, PhD. (miestnosť C 202, tel. č.: 048/ 446 4811, e-mail: zuzana.kovacova@umb.sk)

Bližšie informácie o študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti (ŠVOUČ) na PF UMB v B. Bystrici nájdete tu: http://www.pdf.umb.sk/veda-a-vyskum/referat-pre-vedu-vyskum-a-umenie/svouc/

Smernicu č. 1/2016 k organizácii a priebehu ŠVOUČ (vrátane príloh) nájdete tu: http://www.pdf.umb.sk/veda-a-vyskum/referat-pre-vedu-vyskum-a-umenie/svouc/smernica-c-1-2016-k-organizacii-a-priebehu-svouc.html

Časový harmonogram organizácie a priebehu ŠVOUČ:

  • do 15. februára odovzdanie prihlášky na katedru,
  • do 20. februára sumarizácia prihlášok na katedre, resp. rozhodnutie o vytvorení spoločných sekcií a gestorskej katedry,
  • do 25. februára odovzdanie súťažných prác na katedre,
  • do 28. februára zaslanie všetkých prihlášok študentských prác na referát pre VVaU, spolu so zoznamom členov komisií a predsedami,
  • do 20. marca súťaž v sekciách,
  • do 10. apríla súťaž vo fakultnom kole ŠVOUČ.

Kontaktný formulár

=