RSS RSS print

Členovia katedry

Vedúci katedry

doc. PhDr. Janka Kyseľová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PhDr. Janka Kyseľová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
janka.kyselova@umb.sk
113, A blok, 1. posch. 
048 446 4311

Profesori

prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.
Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
vojtech.korim@umb.sk
A 108 
048 446 4350

Docenti

doc. PhDr. Janka Kyseľová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PhDr. Janka Kyseľová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
janka.kyselova@umb.sk
113, A blok, 1. posch. 
048 446 4311

Odborní asistenti

Mgr. Barbora Baďurová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Barbora Baďurová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Od 01.02.2018 do 01.08.2018 na vedecko-výskumnej stáži na Karl Franzens Universität Graz. 
Odborná asistentka 
barbora.badurova@umb.sk
A 109 
048 446 4323
PaedDr. Katarína Čižmáriková, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PaedDr. Katarína Čižmáriková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, toho času na materskej dovolenke 
Odborná asistentka 
katarina.cizmarikova@umb.sk
A 115 
048 446 4313
Mgr. Petra Fridrichová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Petra Fridrichová, PhD.
Vedúca CEV, vedecko-výskumný pracovník 
Odborná asistentka 
petra.fridrichova@umb.sk
č.dv. 213 
048 446 4524
doc. Mgr. Ján Kaliský, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. Mgr. Ján Kaliský, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, Člen Akademického senátu PF, člen Akademického senátu UMB, člen komisie pre štúdium, člen komisie pre hodnotenie kvality... 
Odborný asistent 
jan.kalisky@umb.sk
A 110 
048 446 4317

Nepedagogickí zamestnanci

Mgr. Vladimíra Zimová | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Vladimíra Zimová
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
vladimira.zimova@umb.sk
KPs C 107 , KEaOV A 114 
048 446 4712 , 4312

Kontaktný formulár

=