RSS RSS print

Konferencie-2018

Naša katedra etickej a občianskej výchovy v tomto roku pripravuje tieto konferencie:

Inovačné impulzy a ich implementácia v edukácii - cieľom konferencie je poskytnúť pedagógom – teoretikom i učiteľom z praxe, priestor na výmenu názorov a skúseností s uplatňovaním takých vzdelávacích tém a didaktických prostriedkov vo vyučovaní, ktoré prispievajú k všestrannému rozvoju edukantov v súlade s celospoločenskými potrebami a perspektívami vzdelávania v 21. storočí. Konferencia sa uskutoční 5. júna 2018. Bližšie info.

Aktuálne spoločenské témy v edukačnej praxi - cieľom konferencie je otvoriť odbornú pedagogickú diskusiu k témam týkajúcich sa zvyšovania kvality edukácie v kontexte aktuálnych spoločenských problémov a perspektív vzdelávania v 21.storočí. Konferencia sa uskutoční 5-6. júna 2018. Bližšie info.

Informácie o obidvoch konferenciách budeme priebežne aktualizovať.

 

 

Kontaktný formulár

=