RSS RSS

Projekty a granty

Vyhľadávanie v projektoch

COMET- A Community of Ethics Teachers in Europe

Projekt sa zameriava na vytvorenie online platformy pre učiteľov etickej výchovy v Európe.

Atribúty európskej identity v kontexte výchovy mládeže

Ľudské práva a protipredsudková výchova

Projekt je zameraný na výchovu k rešpektovaniu ľudských práv a na protipredsudkovú výchovu žiakov základných a stredných škôl, ktorá je efektívna iba vtedy, ak sú na túto tému dobre pripravení učitelia a majú k dispozícii aj ...

Inovácia edukačnej praxe etickej výchovy

Projekt vytvoril a verifikoval nový model výučby etickej výchovy zameraný na aktívne učenie sa žiakov.

Koncepcia vyučovacieho predmetu etická výchova v Slovenskej republike a vo vybraných európskych krajinách

Projekt komparoval slovenský vyučovací predmet etická výchovy voči jej zahraničným ekvivalentom.