RSS RSS print

AKADEMICKÁ BANSKÁ BYSTRICA 2019

XVIII. SÚŤAŽNÝ FESTIVAL VYSOKOŠKOLSKÝCH SPEVÁCKYCH ZBOROV

 

Povinné skladby slovenských skladateľov sú uverejnené  od 11. 1. 2019

Zoznam povinných skladieb

Ženské zbory, - Pavol Krška - Kyrie 

Mužské zbory, - Pavol Krška - Kyrie z Missa brevis

Komorné miešané zbory - Pavol Krška - Kyrie  z Missa brevis

Veľké miešané zbory - Ivan Hrušovský - Kyrie z Missa pro iuventute

 

 

 

Iné koncerty a aktivity zborov

Zúčastnené zbory absolvujú:

  • vystúpenia na festivalovom koncerte  (v dĺžke podľa určenia prípravného výboru, max.. 10 - 15 minút),
  • krátky vstup na promenádnom koncerte -  Pamätník SNP, resp. Námestie SNP, sprievod mestom,
  • záverečný spoločný spev ( naštudovať skladby: Eugen Suchoň – Aká si mi krásna, Lubor Bárta - Gaudeamus igitur).

***

 

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

Umelecký riaditeľ festivalu ABB 2019

 

***

Kontaktný formulár

=