RSS RSS print

Cantus Choralis Slovaca 2018

UMB

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
Katedra hudobnej kultúry

usporiada v dňoch 24. - 27. októbra 2018

13. medzinárodné sympózium o zborovom speve

CANTUS CHORALIS SLOVACA 2018

pod záštitou rektora UMB, doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD.

CANTUS CHORALIS SLOVACA 2018

v spolupráci

Pedagogická fakulta
UJEP
v Ústí nad Labem
Česká republika
Instytut edukaciji muzycznej
Wydzial muziczny
w Bydgoszcu
Poľská republika
Univerzita Karlova
Pedagogická fakulta
v Praze
Česká republika

 

 

Prílohy ku stránke:

Kontaktný formulár

=