RSS RSS print

Program podujatia

24.10.2018

streda - IV. konferencia doktorandov

garant - doc. PaedDr. Marián Janek, PhD.  marian.janek@umb.sk
kontakt - PaedDr. Dagmar Strmeňová, PhD.  dagmar.strmenova@umb.sk

25.10.2018

štvrtok - XIII. medzinárodné sympózium o zborovom speve – spol. sála ŠVK

CANTUS CHORALIS SLOVACA 2018 - rokovanie v sekciách

26.10.2018

piatok  - CANTUS  CHORALIS SLOVACA 2018 - rokovanie v sekciách

27.10.2018

sobota - CANTUS CHORALIS SLOVACA 2018 - workshop, záver
garant – milan.pazurik@umb.sk

 

Sprievodné podujatie:

  • 24.10.2018 - Koncert
  • 25.10.2018 - Koncert 

Kontaktný formulár

=