RSS RSS print

Téma sympózia

XIII. sympózium sa bude konať v znamení Roku zborového spevu na Slovensku a 100. výročia vzniku ČSR.

Nosná téma sympózia: Kontexty európskeho zborového umenia, zborovej tvorby a vokálnej kultúry

Tematické okruhy:

 • Európske trendy a zborový spev v zahraničí   
 • Európska zborová tvorba a vokálna interpretácia
 • Postavenie zborového umenia v hudobnej kultúre európskych národov
 • Zborový spev a jeho miesto v hudobnej kultúre v Čechách a na Slovensku (dirigenti, repertoár, činnosť, organizácia, súťaže, ocenenia)
 • Zborový spev národnostných menšín.
 • Regionálna zborová tvorba
 • Jubilujúci hudobní skladatelia, dirigenti a spevácke zbory
 • Workshopy a sprievodné podujatia
 • Teória a prax hudobnej edukácie (doktorandská konferencia)

Témy zahŕňajú oblasti:

 • historické (osobnosti, zbory, jubileá, diela, tvorba),
 • súčasné  (v zmysle nových trendov a perspektív),
 • praktické (ateliéry, tvorivé dielne, koncerty).

Sprievodné podujatia:

 • workshopy, zborové ateliéry, Koncert zborovej tvorby, aula EF UMB, Tajovského ulica 10, 974 00 Banská Bystrica

Kontaktný formulár

=