RSS RSS print

Ponuka výberových predmetov pre všetkých študentov UMB v AR 2017/2018

Bc.

Skratka

Názov

Rok

Semester

Kredit

Rozsah

Vyučujúci

1d-SPZ-411

Spevácky zbor 1

1

Z

3

2

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

1d-USM-411

Univerzitný súbor Mladosť 1

1

Z

3

2

Mgr. Art. Martin Urban, PhD.

1d-COM-411

Collegium musicum a hudobné praktikum 1

1

Z

3

2

Mgr. Pavel Martinka, PhD.

1d-SPZ-412

Spevácky zbor 2

1

L

3

2

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

1d-USM-412

Univerzitný súbor Mladosť 2

1

L

3

2

Mgr. Art. Martin Urban, PhD.

1d-COM-412

Collegium musicum a hudobné praktikum 2

1

L

3

2

Mgr. Pavel Martinka, PhD.

1d-SPZ-413

Spevácky zbor 3

2

Z

3

2

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

1d-USM-413

Univerzitný súbor Mladosť 3

2

Z

3

2

Mgr. Art. Martin Urban, PhD.

1d-COM-413

Collegium musicum a hudobné praktikum 3

2

Z

3

2

Mgr. Pavel Martinka, PhD.

1d-SPZ-414

Spevácky zbor 4

2

L

3

2

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

1d-USM-414

Univerzitný súbor Mladosť 4

2

L

3

2

Mgr. Art. Martin Urban, PhD.

1d-COM-414

Collegium musicum a hudobné praktikum 4

2

L

3

2

Mgr. Pavel Martinka, PhD.

1d-SPZ-415

Spevácky zbor 5

3

Z

3

2

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

1d-USM-415

Univerzitný súbor Mladosť 5

3

Z

3

2

Mgr. Art. Martin Urban, PhD.

1d-COM-415

Collegium musicum a hudobné praktikum 5

3

Z

3

2

Mgr. Pavel Martinka, PhD.

1d-SPZ-416

Spevácky zbor 6

3

L

3

2

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

1d-USM-416

Univerzitný súbor Mladosť 6

3

L

3

2

Mgr. Art. Martin Urban, PhD.

1d-COM-416

Collegium musicum a hudobné praktikum 6

3

L

3

2

Mgr. Pavel Martinka, PhD.

Mgr.                                                                                          

Skratka

Názov

Rok

Semester

Kredit

Rozsah

Vyučujúci

2d-SPZ-411

Spevácky zbor 1

1

Z

3

2

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

2d-USM-411

Univerzitný súbor Mladosť 1

1

Z

3

2

Mgr. Art. Martin Urban, PhD.

2d-COP-411

Collegium musicum a koncertná príprava 1

1

Z

3

2

Mgr. Pavel Martinka, PhD.

2d-SPZ-412

Spevácky zbor 2

1

L

3

2

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

2d-USM-412

Univerzitný súbor Mladosť 2

1

L

3

2

Mgr. Art. Martin Urban, PhD.

2d-COP-412

Collegium musicum a koncertná príprava 2

1

L

3

2

Mgr. Pavel Martinka, PhD.

2d-SPZ-413

Spevácky zbor 3

2

Z

3

2

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

2d-USM-413

Univerzitný súbor Mladosť 3

2

Z

3

2

Mgr. Art. Martin Urban, PhD.

2d-COP-413

Collegium musicum a koncertná príprava 3

2

Z

3

2

Mgr. Pavel Martinka, PhD.

 

 

Kontaktný formulár

=