RSS RSS

Oznamy

Oznamujem všetkým členom UMSZ  M l a d o s ť, že podujatie a celý projekt Vystúpenia vo Veľkom Krtíši (ktorý sa mal uskutočniť dňa 28.1.2018)  sa  r u š í  a prekladá na Advent 2018 (december). Najbližšie stretnutie bude dňa 6.2.2018 na prvej skúškw v LS a 10. 2. 2018, kedy zbor *Mladosť vystúpi na Plese Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Hoteli LUX. Bližšie pokyny dňa 6.2.2018.

Ďakujem všetkým, ktorí sa významnou mierou podieľali na úspešnom VIII. Novoročnom koncerte v Kostole sv. Michala v Banskej Bystrici.

FIMU Belfort, Francúzsko  - 1-6. júna 2017  - Časový program pobytu UMSZ Mladosť

1.júna 2017 – štvrtok 07.00 h. odchod autobusom z areálu PF UMB Ružová ul č. 13, Banská Bystrica. Od 06.45 h. Nakladanie batožiny. Trasa - Banská Bystrica – Nitra – Bratislava – Brno – Tachov. Na trase zástavka na idividuálny obed, Motorest.   V Tachove nocľah na trase – (Hotel OLYMPIC, ul. Pivovarská 1371, TC, tel. 774 359 067). Ubytovanie v hoteli si platíme sami.                                2. júna 2017 - piatok 07.30  rańajky v Hoteli. Po raňajkách – pokračovanie na trase Norimberk – Mníchov – Fraiburg (technická pausa, krátka prhliadka mesta) – Belfort. Plánovaný príchod do 18.00 hod.  Od 18.30 h.  – večera v Belforte. Po večeri presun na ubytovanie. Budeme bývať na adrese: IMP Saint Nicolas HAMEAU SAINT NICOLAS, 90110 ROUGEMONT LE CHATEAU. Hostes nášho zboru je Diego Lopez                                                                                                                                                                                   3. júna 2017 – sobota Raňajky na ubytovaní (nemáme potvrdené). Po raňajkách hlasová skúška zboru, po skúške odchod do Belfortu. Prehliadka mesta Belfort. Obed Novotel (Strava -Avenue de l'espérance (nachádza sa vo vnútri Novotel Atria) Popoludní návštevy koncertov FIMU, príprava na concert, program upravíme na mieste. Autobus bude na stabilnom centrálnom parkovisku.KONCERT je v Katedrále  st. Christopher o 18.30 h. V dĺžke 60 min. Príprava a akustická skúška v kostole je 17.45 h. Večera bude asi po koncerte.   O 22.00 h. odchod na ubytovanie.                                                                                                                                                    4. júna 2017 - nedeľa Raňajky na ubytovaní, po raňajkách hlasová rozcvička a odchod do mesta Colmar. Prehliadka mesta Colmar (staré alsaské mesto s bohatou históriou a krásnou architektúrou. Návrat do Belfortu,  Obed. Osobné voľno, návštevy koncertov FIMU, príprava na koncert.KONCERT je v Katedrále  st. Christopher o 20.15 h. V dĺžke 60 min. Príprava a akustická skúška v kostole je 19.30 h. Večera pred koncertom.22.00 h. odchod na ubytovanie.                                                                                                         5. júna 2017 – pondelok Raňajky, odubytovanie zboru . Presun na prehliadku sakrálnej stavby neďaleko Belfortu -  Rompchamps. Prehliadka areálu. Návrat do Belfortu, Obed Novotel.Popoludní osobné voľno, návštevy koncertov FIMU. Večera, 21,00 – 23,00 h. odchod z Belfortu. Návrat na Slovensko trasou cez Nemecko a Rakúsko.                                                                                                           6. júna 2017utorok  Predpokladaný príchod do B. Bystrice je 19.00-23.00 h.

 

FIMU BELFORT 2017 - Francúzsko

INFOLIST č. 1 pre účastníkov pobytu UMSZ Mladosť na FIMU 2017 vo francúzskom Belforte

Sústredenia a skúšky

Pondelok 22.5.2017-skúška celého zboru od 13.00 h. A-301 KHK / následne  delené skúšky podľa pokynov. Utorok 23.5.2017-skúška celého z boru od 9.00 h.- do 15.00 h. A-301 KHK s pauzou na obed. Utorok 30.5.2017-skúška celého zboru od 9.00 h.- do 15.00 h. A-301 KHK s pauzou na obed. Streda 31.5.2017-skúška celého zboru od 9.00 h.- do 12.00 h. A-301 KHK

Zoznam skladieb  (samostatná príloha)

Zoznam účastníkov – členov UMSZ Mladosť (samostatná príloha)

Predbežné pokyny a ionformácie: Odchod autobusom bude  1.6.2017 o 07.00 h. parkovisko – areál PF UMB. Ostatné informácie o ceste a pobyte budú v samostatnom infoliste č. 2 . Ubytovanie na trase  - Hotel Olympic – Tachov (aj s raňajkami, spacáky sa neberú). Nocľah si hradíme sami. Na  celý zájazd sa skladáme  50,- € (zahrnuté ubytovanie Tachov 20,-€ a príspevok na cestu 30,-€). Strava a ubytovanie v Belforte ja zabezpečená. Návrat z Belfortu na Slovensko je plánovaný na 6. 6. 2017 vo večerných hodinách. Na prenocovanie v ŠD Ružová po návrate - je potrebné sa zapísať do osobitného zoznamu na sústredení

-

A K A D E M I C K Á    B A N S K Á     B Y S T R I C A     2017

POKYNY pre Mladosť na ABB 2017

27.4.2017- štvrtok

 • 16.00 akustická skúška zboru Mladosť – aula Belianna, Tajovského 40

28.4. 2017 – piatok

     12.30 h.    obed ŠJ Tajovského 41

 • 15.30 h.    Zraz zboru Mladosť (pridelená miestnosť FFUMB) – akustická skúška aula
 • 18.30 h.    1. festivalový  koncertslávnostné otvorenie ABB 2017                                                                                                                                 Hymna UMB a Gaudeamus + program festivalového koncertu (tlačený)                                                                                                                                                                              účinkujú: Univerzitný spevácky zbor MLADOSŤ UMB Banská Bystrica, Spevácky zbor GAUDEAMUS  PaSA Prešov, Komorní sbor NONA PF UJEP Ústí nad Labem, Česká republika, Dievčenský spevácky zbor CAMBIAR La Musica, Pohronská Polhora, aula BELIANA UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica
 • 20.15 h.  porada vedúcich speváckych zborov – zasadačka dekana FF UMB            

29.4. 2017 - sobota

 • Súťaž stredoškolských speváckych zborov - kat. B1 - 10.30 h.
 • Súťaž vysokoškolských miešaných speváckych zborov- kat. A - 13.00 h.
 • 15.00 sprievod mestom, Námestie SNP  vinšpacirka 14.00  prijatie u primátora mesta.
 • 18.30.        2. festivalový koncert -                                                                              

účinkujú: CHORUS ALBIS Gymnázium Dečín, Česká republika, Mládežnícky spevácky zbor FREE HARMONY Poprad, Akademický pěvecký sbor Vysoké školy báňské TU – Ostrava, Česká republika, CANZONA NEOSOLIUM Akadémia umenia Banská Bystrica, Chór Uniwersytetu Ekonomicznego Katowice Poľsko. aula BELIANA UMB,

30. 4. 2017 – nedeľa

*     8.45 h. zraz zboru Mladosť, príprava na súťaž, prid. uč. na FF UMB Taj. 40

 • Súťaž ženských speváckych zborov - kat. A - 10.30 h.
 • Súťaž komorných spev. zborov - kat. A - 11.00 h.
 • Súťaž speváckych zborov - sakrálna hudba - kat. D - 14.00 h.
 • Skúška na spoločný záverečný spev - 16.30 h.
 • 3. festivalový koncert, Galakoncert, vyhlásenie výsledkov, odovzdávanie cien, koncert víťazov, voľba Miss ABB 2017, Hosť festivalu  RUSÍN ČENDEŠ ORCHESTRA, záver, spoločný spev (Eugen Suchoň: Aká si mi krásna, Lubor Bárta: Gaudeamus igitur), aula BELIANA UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica  - 18.30 h.
 • spoločenský večer, diskotéka, recepcia  - 21.00 h.

1. 5. 2017 – pondelok        Účasť speváckych zborov na oslavách 1. mája v Banskej Bystrici

***

Ďakujem všetkým členom zboru, ktorí sa zúčastnili "Srbskej misie 2017 " za úspešnú a vzornú reprezentáciu zboru Mladosť, Katedry hudobnej kultúry,  Pedagogickej fakulty, Univerzity mateja bela a mesta Banská Bystrica

Ďakujem všetkým členom a účinkujúcim Univerzitného speváckeho zboru MLADOSŤ pri PF UMB, ako aj hosťujúcim telesám z Heľpy a Veľkého Krtíša, osobitne spevákom Zuzke Uhríkovej, Martinovi Vetrákovi a korepetítorom Anne Urdovej a Irine Zinchenko za dôstojné vystúpenie na VII. Novoročnom koncerte v RKK sv. Michala Archanjela v Banskej Bystrici.

Oznam a pokyny k Novoročnému KONCERTU 18.1.2017

Dávam do pozornosti, že (tak ako každý rok) pripravujeme VII. Novoročný koncert v kostole sv. Michala Archanjela (modrý kostolík) na Fončorde, kde s nami bude spoluúčinkovať DSZ FELIX z Heľpy, Dievč. SZ ZVONČEKY z Veľkého Krtíša, speváčka Zuzka Uhríková, finalista Česko-Slovensko má talent - Martin Vetrák a UMSZ Mladosť. Prvá skúška v rámci prípravy na KONCERT bude v UTOROK 17.1. 2017 na PF UMB KHK A – 301 od 15.00 h. (cca do 18.00 h.). Zraz zboru a všetkých účinkujúcich bude potom v STREDU 18.1. 2017 na Fare uvedeného kostola, Internátna ulica (pri Penzióne Jeseň) o 15.00 hod., kde po rozospievaní bude akustická skúška v kostole, spoločná príprava spoločných skladieb a zhrávka s klavírom. KONCERT začína o 17.30 hod. Účasť všetkých členov zboru je nevyhnutná. Neúčasť z obj. príčin prosím včas nahlásiť.  

-

Ďakujem účinkujúcim  - Komornému zboru (ZBORHUS) za veľmi pekné vystúpenie 10.1. 2017 na Novoročnom stretnutí pracovníkov EF UMB. Ohlasy boli výborné a verím, že v tomto trende budme pokračovať i počas celého roka.

Oznam pre členov ZBORHUS s výpomocami

Dňa 10.1. 2017 požiadalo vedenie EF UMB našu katedru HK o vystúpenie  pri príležitosti Novoročného stretnutia zamestnancov EF. Ako sme už avizovali vystúpi na tomto stretnutí ZBORHUS + doplnení speváci z altu a basu.

Zraz zboru je o 8.45 v aule EF UMB, kde bude hlasová rozcvička a skúška v zmysle prípravy na vystúpenie.

Vystúpenia sa zúčastnia:

S-  Bjeláková, Vaňková, Švarbová, Šebianová, Súdi, Vavreková, Hanková, 7

A- Štrbová, Vajdová, Abrahámová, Mihalová, Vojteková, Holomančinová  6

T-  Dudáš, Strečanský, Janíczek, Vojtašák, Moško 5

B- Vyboštok, Žolko, Doletina, Filický, Gaidos 5

Burdová, Zinchenko, korepetícia, Pazúrik - dirigent

Prípadnú neúčasť mi prosím hláste čím skôr

Predbežný program:

Georg Fridrich Händel - Benedicat vobis, Vianočná koleda - Poďme bratia, ku Betlému,Spev z východného obradu - Divnaja novina, Živite ľudije, Nová radosť stala, Matúš Šimko, arr. - Agnus Dei  in Missa pastoralis , Ose shalom, Mykola Leontovič - Carol of The Bels, Ján Egry, Vladimír Gajdoš - Sanctus In: Missa pastoralis in F, Giulio Caccini - Ave Maria, Henryk Jan Botor - Misericordias Domini (Žalm – Milosrdenstvo Pánovo),  James Moor - Spirit of God, Juraj Sudi - Sloboda

-V novom roku 2017 želám celému kolektívu veľa zdravia, šťastia,spokojnosti, radosti, osobných aj pracovných úspechov.  Vedenie Univerzitného speváckeho zboru Mladosť.

- 2017

Najbližšie vystúpenia zboru budú  16.12. Predvianočný koncert spolu so ZŠ u Filipa o 11.30 hod. na PF UMB budova C- pred D001 (zraz zboru o 10.00 hod.) a Adventný koncert v BREZNE - Synagóga - o 18.00 hod. spolu so DSZ Felix z Heľpy a Speváckym zborom mesta Brezna. (odchod autobusom z Parkoviska PF o 13.30 hod). Posledný koncert - vystúpenie bude 20.12. 2016 v aule ZŠ u Filipa spolu s deťmi o 10.00 hod. (zraz zboru o 8.30 hod A-301a následne o 9.15 v aule u Filipa, prípadne zmeny sú možné).

-                                                                                                                                                                                                                                       Pozor - zmena skúšky zboru Mladosť. Namiesto utorka 13.12. bude skúška  vo štvrtok 15.12.2016 o 17.30 hod v učebni A-301                                                                                                                                                                                                                                            Odchod UMSZ Mladosť do Revúcej na VK je 1.12. 2016 o 7.45 z Parkoviska PFUMB na Ružovej ulici č. 13. Koncert pre žiakov  je o 11.00 hod. v Kinosále v Revúcej. Odchod na Adv. koncert do Malého Krtíša 4.12. 2016 je o 11.30 hod. z parkoviska PF UMB

UNIVERZITNÝ MIEŠANÝ SPEVÁCKY  ZBOR MLADOSŤ- M a l ý  K r t í š. Program na  Adventný koncert Malý Krtíš o 17.00 hod.

Georg Fridrich Händel - Benedicat vobis                                                                                                                                                           Giulio Caccini  - Ave Maria  pre miešaný zbor, flautu a klavír                                                                                                                             Dušan Bill, arr.   - Počúvajte kresťania (zo spev. Cantus Catolici)                                                                                                                      Spev z východného obradu - Divnaja novina, Živite ľudije, Nová radosť stala - Výber inšpirovaný východným obradom                  Ján Kučera, arr.  - Angelus pastoribus                                                                                                                                                                     Mykola Leontovitch, arr.  - Carol of The Bells                                                                                                                                                   Henri Onorati/Hary Simeone - Bubeníček                                                                                                                                                 Zdenko Mikula, arr. - Daj Boh šťastia  (slovenská koleda kolied)                                                                                                                       Diriguje – Milan PAZÚRIK klavír Anna BURDOVÁ,   flauta Lucia ŠVARBOVÁ,                                                                                                Claudio Monteverdi - Duet Pur ti miro z opery Korunovácia Popey sólo spev - O. Brozmanova, K. Šebianová                                      Leonard Cohen-Hallelujah-verzia od Lucie Bílej - Desať Božích prikázaní, sólo spev - Izabela Mišiaková Bayerová...                              John Williams - Somewhere In My Memory sólo duet - Oľga Brozmanová, Izabela Mišiaková Bayerová a UMSZ Mladosť                     Sister Act - Happy Day, sólo spev  - Izabela Mišiaková Bayerová a zbor Zvončeky.                                                                            Diriguje - Izabela MIŠIAKOVÁ, Klavír Anna BURDOVÁ

---------------------------------

Alternatívne možnosti – doplnky  Vianočné piesne - Veselej vianočnej doby,  Čujte, čujte pastieri, Mikuláš Schneider-Trnavský - Ó, ty radostný ( z Jednotného katolíckeho spev.) Vianočné koledy  - Búvaj dieťa, Tichá noc, Vianočná koleda   - Poďme bratia, ku Betlému,  John Steiner-Vianočná hviezda (The first Nowell), Matúš Šimko, arr.-Agnus Dei  in Missa pastoralis, Mykola Leontovič- Carol of The Bels,  Ján Egry, Vladimír Gajdoš-Glória, Sanctus In: Missa pastoralis in  F, Gordon Young-Alleluja, Vít Zouhar-Tute quelle                                                                                                                                                                                                                             -

Vyjadrujem úprimné poďakovanie všetkým členom UMSZ Mladosť za zodpovedný výkon a prístup k účinkovaniu zboru so speváckym zborom Lúčnica dňa 20.10.2016. Úspešné vystúpenie  potvrdili aj odozva prítomného publika vrátane účastníkov medzinárodného sympózia Cantus choralis Slovaca. MP                                                                                                                                      -

Účinkovanie UMSZ Mladosť na XII. sympóziu CCHS 2016 - Koncert so SZ Lúčnica.                                                                               Štvrtok doobeda 20.10.2016  ŠVK, Lazovná ul. č. 9.  o 8.30 hod.  zraz zboru 10.00 h – Hymna UMB, Pozdravy, príhovory, Aká si mi krásna. Štvrtok večer – Koncert – EF UMB. ZRAZ zboru je o 15, 30 hod. v aule EF UMB, Tajovského 10, 2 poschodie                  20.10. 2016 aula  Ekonomickej fakulty UMB. Program: Šutínsky, J.:  Z Východnej dievčatá, Špilák, P.:  Čo že je to za prekrásne vtáča, Valach, J.: Tancuj, tancuj, Šutínsky, J. Prší, prší,

-

OZNAM pre členov speváckeho  zboru Mladosť pri PF UMB

Oznamujeme všetkým členom speváckeho zboru MLADOSŤ, že tak ako každoročne  i v tomto roku vystúpi naše vokálne teleso PF UMB                             

dňa 19.9.2016 o 10.00 hod. v aule Beliana, Tajovského 40,  v B. Bystrici,

kde sa  bude konať slávnostné otvorenie akademického roka 2016 / 2017.  Pri tejto príležitosti by som Vás i v mene pána rektora chcel veľmi pekne požiadať o participáciu na tejto udalosti,  prostredníctvom zabezpečenia nasledujúcich bodov programu:         

Hymna SR, Hymna UMB a Gaudeamus igitur.

Z r a z  zboru bude v priestoroch Filozofickej fakulty UMB  (nad cestou, pravdepodobne na Katedre jazyka slovenského 3. poschodie ) o 8.15 hod. Vaša účasť je nutná, a preto prosím o spätnú väzbu a návratku od každého o účasti  e-mailom alebo písomne na Katedru hudobnej kultúry PF UMB. Noty budú „zavesené“ na stránke zboru resp. KHK PF UMB.

Za  vedenie UMSZ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Námestovské hudobné slávnosti 2016

23. medzinárodná súťaž v sakrálnej zborovej tvorbe na počesť biskupa Jána Vojtaššáka                                                                                         13. – 15. mája 2016 v Námestove

UNIVERZITNÝ SPEVÁCKY ZBOR MLADOSŤ NA FESTIVALE V NÁMESTOVE

Vráťme sa na chvíľočku v čase a zaspomínajme na nezabudnuteľné dni, ktoré Univerzitný miešaný spevácky zbor Mladosť zažil, na jednom z krásnych miest nášho maličkého Slovenska, a to konkrétne v severozápadnej časti, kde práve v týchto miestach susedíme s Poľskom. Orava a jej okresné mesto Námestovo, ktoré nám ponúklo svoju krásnu prírodu a stalo sa na pár okamihov jedným z našich domovov.

Máj bol mesiacom pre mnohých členov zboru veľmi náročný. Nejedného čakali životné skúšky, ktorými študenti mali uzatvárať jednu zo životných etáp svojho života, ale aj napriek viacerým povinnostiam sa rozhodli venovať svoj čas zboru Mladosť.

Spoločnými silami sme všetko potrebné naložili do autobusu a mohlo sa vyraziť. Cesta bola veľmi pozitívna už od prvých kilometrov, k čomu zároveň príjemne pomohlo aj obdivovanie krás Slovenska. Naše prvé kroky viedli do dedinky s krásnym typicky slovenským názvom. Dedinka Brezovica nám otvorila svoju náruč a penzión Koliba Skorušina nás prichýlil vo svojich priestor, kde sa celý zbor Mladosť cítil veľmi príjemne. Veľké poďakovanie patrí osobitne členke miešaného speváckeho zboru Tatjane Vavrekovej a jej rodine, ktorá sa o zbor Mladosť postarala ako najlepšie vedela a svojim prístupom prejavili, že aj v tejto uponáhľanej dobe, vedia byť ľudia veľmi pohostinní.

Po veľmi príjemnej noci, kedy sme sa síce zobúdzali do upršaného rána, nás ani kvapky dažďa neodradili a vybrali sme sa svoj spev predviesť deťom, ktoré sme zároveň chceli aj niečo naučiť. Žiaci z neďalekého gymnázia Martina Hattalu v Trstenej, spevácky zbor veľmi pozitívne privítali. Výchovný koncert sa už od prvých minút niesol vo veľmi príjemnej atmosfére, kedy žiaci s nami spolupracovali, odpovedali na naše položené otázky, za čo ich čakala aj odmena. Výchovný koncert splnil svoj účel a na záver sme sa dočkali odmeny aj my, v podobe dlhého potlesku a úsmevu detí, ktoré nás takto obdarili.

Poobede sme sa presúvali a naše kroky viedli k Slanickej Osade, kde sme sa  previezli v rámci programu aj loďou, ale hlavne nás v týchto miestach čakal veľmi náročný deň a jeden z hlavných dôvodov prečo sme sa na Oravu vybrali. Súťaže zborov majú svoje dlhoročné tradície a odohrávajú sa po celom svete. Práve táto zborová súťaž sakrálnej tvorby sa konala v krásnom historickom kostole, v ktorom sa spev rozozvučal už od prvých tónov. Súťaže sa zúčastnila široká paleta zborov, ktoré merali dlhú cestu z okolitých kútov, ale aj z ďalekého zahraničia. V našom podaní odznelo päť skladieb. Miešaný spevácky zbor Mladosť na tejto súťaži získal veľmi vzácne strieborné pásmo, čím sme si domov odniesli ďalšiu trofej, ktorá nás určite povzbudí do ďalších súťaží.

Vyvrcholením pobytu zboru bola aj účasť na sv. omši v Oravskom Podzámku, keď sv. omšu sprevádzal na organe člen zboru Juraj Dudáš a kde sa zbor prezentoval tak počas sv. omše ako aj malým koncertom po nej. Tento pobyt zabezpečila členka zboru Michaela Plaváková za čo jej patrí úprimná vďaka.

Orava nám zo svojich krás odovzdala nezabudnuteľné chvíle, ktoré sa premenili na spomienky, ale hlavne sme si odniesli ocenenie zaraďujúce sa medzi trofeje miešaného speváckeho zboru Mladosť. Veľké ďakujem patrí prof. PaedDr. Milanovi Pazúrikovi, CSc., vďaka ktorému sme sa tejto súťaži mohli zúčastniť. Dlhé roky zbor vedie svojou profesijnou dirigentskou paličkou a jeho trpezlivosť sa odzrkadľuje vo všetkých umiestneniach, ktoré zbor už za svoje pôsobenie získal.

Ingrid Šávliková

------------

Oznamujeme všetkým členom Univerzitného speváckeho zboru Mladosť, že dňa 14. júna 2016 vystúpi zbor na podujatí Univerzita mestu a mesto Univerzite v priestoroch Radnice na Nám SNP v Banskej Bystrici, venované oceneniu Prof. Jánovi Valachovi. Zraz zboru je o 12.30 hod. na PF UMB Katedre HK A-301, Ružová ul.č. 13. Spievajú sa skladby Jána Valacha Láska, Bože láska, Tancuj, tancuj prídavková skladba bude Prší, prší. Pripisujeme tomuto podujatiu veľký význam a vážnosť. Prosím o zodpovedný prístup. MP

 -------------