RSS RSS print
Akreditované študijné programy dennom aj externom štúdiu
  • Učiteľstvo hudobného umenia  (Bc. stupeň) - 1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
  • Učiteľstvo hudobného umenia  (Mgr. stupeň) - 1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
  • Školské hudobné súbory (Bc. stupeň) - v kombinácii s učiteľstvom hudobného umenia v študijnom odbore 1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
  • Školské hudobné súbory (Mgr. stupeň) - v kombinácii s učiteľstvom hudobného umenia v študijnom odbore 1.1.3 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
  • Doktorandské štúdium (3. stupeň VŠ vzdelávania) - v študijnom odbore 1.1.10 - Didaktika hudobného umenia
 

Katedra zabezpečuje:
  • Hudobnú výchovu v Bc. študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika.
  • Hudobnú výchovu v Mgr. študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika.
  • Hudobnú výchovu v Mgr. študijnom programe Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.
  • Hudobno-vedné disciplíny v Bc. a Mgr. stupni študijného programu Európske kultúrne štúdie (FHV).

WebDesign: Igor Gašpar
 

Kontaktný formulár

=