RSS RSS print

Členovia katedry

Vedúci katedry

prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, Členka Ved. rady: PF UMB a UMB, IMS Brno, garant. odb.Pedag.+ habilil.a inaug. 
Profesorka 
jolana.hroncova@umb.sk
C123 
048 446 4756

Profesori

prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Profesorka 
dana.hanesova@umb.sk
F 206 
048 446 4913
prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, Členka Ved. rady: PF UMB a UMB, IMS Brno, garant. odb.Pedag.+ habilil.a inaug. 
Profesorka 
jolana.hroncova@umb.sk
C123 
048 446 4756
prof. PhDr. Ľudovít Višňovský, CSc., emeritný profesor | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. PhDr. Ľudovít Višňovský, CSc., emeritný profesor
Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
ludovit.visnovsky@umb.sk
C116 
048 446 4753

Docenti

doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Koordinátorka pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami 
Docentka 
vlasta.belkova@umb.sk
C114 
048 446 4755
doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, zástupkyňa vedúcej katedry 
Docentka 
miriam.niklova@umb.sk
C 124 
048 446 4764
doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, prodekanka pre pedagogickú činnosť PF UMB, členka Komisie na uznávanie kompetencií získaných prostredníctvom dobrovoľníctva pri PF UMB 
Docentka 
lenka.rovnanova@umb.sk
C 126 (katedra), AB 318 (dekanát) 
048 446 4759, 4227

Odborní asistenti

PhDr. Katarína Cimprichová  Gežová,  PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Katarína Cimprichová Gežová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
katarina.gezova@umb.sk
C124 
048 446 4751
PhDr. Gabriela Citterbergová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Gabriela Citterbergová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
gabriela.citterbergova@umb.sk
C 127 
048 446 4760
PhDr. Mário Dulovics, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Mário Dulovics, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, Katedrový koordinátor AIS-u pre študijné programy: Pedagogika PhD a Sociálna pedagogika, Pedagogicko-psychologický a sociálno-vedný základ. Katedrový koordinátor pre ŠVOUČ 
Odborný asistent 
mario.dulovics@umb.sk
c 113 
048 446 4763
PhDr.Mgr. Lucia Galková  PhD.,  | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr.Mgr. Lucia Galková PhD.,
Vysokoškolská učiteľka, katedrová koordinátorka AIS pre študijný program Pedagogika-vychovávateľstvo v dennej aj externej forme 
Odborná asistentka 
lucia.kamarasova@umb.sk
kancelária c. 127 
048 446 4760
Mgr. Lívia Nemcová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Lívia Nemcová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Odborná asistentka 
livia.nemcova@umb.sk
C126 
048 446 4759
PaedDr. Michal Novocký, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PaedDr. Michal Novocký, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
michal.novocky@umb.sk
C113 
048 446 4763
PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Správkyňa knižnice KPG PF UMB 
Odborná asistentka 
zuzana.osvaldova@umb.sk
C128 
048 446 4761
PaedDr.Simona Sámelová PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PaedDr.Simona Sámelová PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Materská dovolenka 
Odborná asistentka 
simona.samelova@umb.sk
C 113 
048 446 4763
PhDr. Patrícia Zólyomiová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Patrícia Zólyomiová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Tajomníčka katedry pedagogiky, Koordinátorka rozvrhu a výučby 
Odborná asistentka 
patricia.zolyomiova@umb.sk
C128 
048 446 4761

Externí vyučujúci

doc. Ing. Martin Hronec, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. Ing. Martin Hronec, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Externý vyučujúci 
martin.hronec@umb.sk
C123 
048 446 4756
PhDr. Katarína Majerová Kropáčová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Katarína Majerová Kropáčová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Externá vyučujúca 
katarina.santal@gmail.com
C123 
048 446 4756
PhDr. Dáša Paučíková, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Dáša Paučíková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka 
Externá vyučujúca 
dasapaucikova@gmail.com
C123 
048 446 4756

Nepedagogickí zamestnanci

Mária Slušná | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mária Slušná
Sekretárka, Katedrová koordinátorka WEB stránky 
Nepedagogická zamestnankyňa 
maria.slusna@umb.sk
C121 
048 446 4752

Kontaktný formulár

=