RSS RSS print

Podujatia katedry

Dńa 7. 11. 2018 sa aj na Katedre pedagogiky PF UMB  uskutočnil Deň otvorených dverí. S radosťou sme privítali každého z návštevníkov, záujemcov o štúdium na našej katedre. Otázok ohľadne štúdia bolo neúrekom, o ich zodpovedanie sa postarala koordinátorka DOD PhDr. Gabriela Citterbergová, PhD. a veľká vďaka za zorganizovanie DOD u nás patrí aj všetkým našim doktorandkám. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s Vami, vo februári budúceho roka.

 

 

Kontaktný formulár

=