RSS RSS print

Štátne skúšky

Štátne skúšky v AR 2018/2019 prebehnú v súlade s "Harmonogramom štúdia na PF UMB 2018/2019".

Kontaktný formulár

=