RSS RSS print

Členovia katedry

Vedúci katedry

doc. PhDr.Zlata Vašašová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PhDr.Zlata Vašašová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
zlata.vasasova@umb.sk
C 106 
048 446 4711

Profesori

prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.
profesor, vysokoškolský učiteľ 
Profesorka 
eva.sollarova@umb.sk
C101 
048 446 4717

Docenti

doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.
Zástupkyňa vedúceho katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
lada.kaliska@umb.sk
C 101 
048 446 4717
doc. PhDr. Vladimír Salbot, CSc. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PhDr. Vladimír Salbot, CSc.
Vysokoškolský učiteľ, Tajomník katedry 
Docent 
vladimir.salbot@umb.sk
C-102 
048 446 4716
doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.
Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
marta.valihorova@umb.sk
C 205 
048 446 4723
doc. PhDr.Zlata Vašašová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PhDr.Zlata Vašašová, PhD.
Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
zlata.vasasova@umb.sk
C 106 
048 446 4711

Odborní asistenti

Mgr. Lenka Ďuricová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Lenka Ďuricová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, koordinácia katedrovej web stránky, rozvrh 
Odborná asistentka 
lenka.duricova2@umb.sk
C 204 
048 446 4724
Mgr. Zuzana Heinzová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Zuzana Heinzová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Podpredsedníčka AS Pedagogickej fakulty UMB, t.č. MD 
Odborná asistentka 
zuzana.heinzova@umb.sk
C 104 
048 446 4714
PaedDr. Lucia Pašková, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PaedDr. Lucia Pašková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Vedenie čiastkovej knižnice 
Odborná asistentka 
lucia.paskova@umb.sk
C 109/1 
048 446 4722
Mgr. Janka Pilková, PhD.  | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Janka Pilková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, mailová adresa: janka.pilkova@umb.sk 
Odborná asistentka 
janka.pilkova@umb.sk
C 104 
048 446 4714
Mgr. Vladimír Poliach, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Vladimír Poliach, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
vladimir.poliach@umb.sk
C103 
048 446 4715
Mgr. Michaela Souček Vaňová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Michaela Souček Vaňová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, Momentálne na materskej dovolenke 
Odborná asistentka 
michaela.vanova@umb.sk
 
PaedDr. Jana Stehlikova, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PaedDr. Jana Stehlikova, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, koordinátor ŠVOČ 
Odborná asistentka 
jana.stehlikova@umb.sk
C109 
048 446 4718
Mgr. Ing. Eva Virostková Nábělková, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Ing. Eva Virostková Nábělková, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, t.č. na materskej dovolenke 
Odborná asistentka 
eva.nabelkova@umb.sk
C-109 
048 446 4718
PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD.
Vysokoškolská učiteľka, kreditová koordinátorka 
Odborná asistentka 
beata.zitniakova-gurgova@umb.sk
C 203 
048 446 4725

Nepedagogickí zamestnanci

Mgr. Vladimíra Zimová | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Vladimíra Zimová
Sekretárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
vladimira.zimova@umb.sk
KPs C 107 , KEaOV A 114 
048 446 4712 , 4312

Kontaktný formulár

=