RSS RSS

Dobrovoľníctvo

Významnou aktivitou Katedry sociálnej práce je organizovanie dobrovoľníckej práce študentov a študentiek. Táto činnosť vo veľkej miere napomáha prezentácii katedry nielen v rámci PF UMB, ale aj  navonok. V tejto oblasti katedra aktívne spolupracuje s občianskym združením Centrum dobrovoľníctva. Bližšie informácie sa dozviete na: http://www.centrumdobrovolnictva.sk/

V prípade ďalších otázok a záujmu o dobrovoľníctvo kontaktujte:

Mgr. Veronika Morvayová, veronika.morvayova@umb.sk

Mgr. Jana Šolcová, PhD., jana.solcova@umb.sk