RSS RSS print

Aktivity podporujúce udržateľnosť metódy ART (Aggression Replacement Training)

Členka Katedry sociálnej práce PF UMB v Banskej Bystrici Mgr. Jana Šolcová, PhD. je jednou z prvých ART tréneriek tejto metódy na Slovensku. V roku 2014 absolvovala akreditované vzdelávanie realizované odborníčkami z Nórskej vysokej školy Diakonheimet v Sandnes. Metóda ART (Aggression Replacement Training) pôvodne pochádza z USA, bola vyvíjaná 15 rokov profesorom Arnoldom P. Goldsteinom. Metóda ART sa vo výskumoch popisuje ako efektívny nástroj práce s deťmi a mládežou (rôzneho veku), s cieľom redukovať ich problémové správanie a naopak podporiť ich prosociálne správanie. Metóda je v niektorých krajinách uplatňovaná aj pri práci s ďalšími cieľovými skupinami, u ktorých je riziko problémového správania sa súvisiace s interpersonálnymi, ako aj intrapersonálnymi problémovými situáciami. Aj preto v prvý deň v mesiaci február sme sa ako katedra zapojili do aktivít podporujúcich udržateľnosť metódy ART na Slovensku. Na pôde Pedagogickej fakulty bol 01.02.2016 zrealizovaný odborný workshop rozširujúci didaktické a metodické schopnosti Art trénerov a tréneriek. V tento deň sa okrem workshopu realizovala aj výmena dobrých príkladov praxe súvisiacich s odvedenými tréningovými skupinami v rámci celého Slovenska.

Mgr. Jana Šolcová, PhD.

Kontaktný formulár

=