RSS RSS print

Biela pastelka

Dňa 9. decembra 2015 sa na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici uskutočnila verejná finančná zbierka Biela pastelka. Išlo o zbierku, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepší životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky bolo získanie finančných prostriedkov na podporu nevidiacich a  slabozrakých ľudí. Príspevok do zapečatenej pokladničky odmenili študenti a študentky z Katedry sociálnej práce spinkou v tvare pastelky. Výnos zbierky bude použitý na výučbu Braillovho písma, nácvik chôdze s bielou palicou, kurzy práce s kompenzačnými pomôckami, poskytovanie sociálneho poradenstva a ďalšie služby.

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.

Kontaktný formulár

=