RSS RSS print

Byť (s) rodičom aj keď...

Katedra sociálnej práce PF UMB v Banskej Bystrici v spolupráci s občianskym združením Návrat organizovala výstavu fotografii Aleny Hroncovej a textov Dany Žilinčíkovej:  Byť (s) rodičom aj keď...
Výstava bola spoločným dielom fotografky a terapeutky a bola zameraná na podporu služieb pre rodiny ako prevencie ich rozdeľovania.

Výstava je vyrcholením projektu priamej podpory rodín vo veľkom ohrození: Najviac zo všetkého....projekt bol podporený Nadáciou pre deti Slovenska - Hodina deťom.

Kontaktný formulár

=