RSS RSS print

Deň otvorených dverí 2016

Dni otvorených dverí aj na Katedre sociálnej práce, PF UMB

V piatok 12. a v sobotu 13. februára 2016 sa do celouniverzitných Dní otvorených dverí UMB zapojila aj Katedra sociálnej práce. Takmer 30 záujemcov a záujemkýň o informácie a štúdium sa zúčastnili nášho zaujímavého workshopu a prezentácie informácií o význame a poslaní Katedry sociálnej práce na PF UMB.

Potenciálni uchádzači a uchádzačky o štúdium mali tiež možnosť prezrieť si naše priestory a ukážky rozličných výučbových aktivít, ako aj dozvedieť sa o prepojení dobrovoľníctva a dobrovoľníckych príležitostí spolu so štúdiom na PF UUMB.

Všeobecne sa na Pedagogickej fakulte najviac uchádzači zaujímali o štúdium elementárnej a predškolskej pedagogiky.

Mgr. Jana Šolcová, PhD.

 

 

 

Kontaktný formulár

=