RSS RSS print

Medzinárodné stretnutie k projektu CIVCIL v Osijeku

Medzinárodné stretnutie k projektu CIVCIL v Osijeku

V dňoch 17. a 18. marca 2016 sa doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. zúčastnila medzinárodného stretnutia partnerov v rámci projektu CIVCIL – Competent in Volunteering – Competent in Life, ktorý sa realizuje v rámci programu Erazmus +. V rámci stretnutia boli predstavené on-line nástroje na uznávanie kompetencií získaných v dobrovoľníctve v Rumunsku, v Chorvátsku a na Slovensku. Zároveň boli zhodnotené prechádzajúce etapy realizácie projektu a naplánované ďalšie úlohy partnerov.

 

Kontaktný formulár

=