RSS RSS print

Okrúhly stôl o dobrovoľníctve 2016

V Banskej Bystrici, 21.3.2016

Po piatich rokoch od zorganizovania prvého okrúhleho stola k téme dobrovoľníctva v Banskobystrickom regióne, ktorý sa konal pri príležitosti Európskeho roka dobrovoľníctva v roku 2011 sa Centrum dobrovoľníctva a Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela spolu s aktívnymi občanmi opäť rozhodli pozrieť na posun v oblasti dobrovoľníctva v našom regióne. Diskusia za okrúhlym stolom sa konala dňa 21.3.2016 v Kultúrnom centre Záhrada v Banskej Bystrici. Závery z okrúhleho stola nájdete v prílohe.

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

Prílohy ku stránke:

Kontaktný formulár

=