RSS RSS print

Srdce na dlani 2014

Študentka sociálnej práce Barbora Sujová získala ocenenie Srdce na dlani 2014

V Banskobystrickom kraji sme opäť udeľovali ocenenia ľuďom so Srdcom na dlani, ktorých dobrovoľnícka práca je výnimočná a vysoko prospešná a ktorí sú inšpiratívnym príkladom pre ostatných.

Centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, mestom Banská Bystrica, Regionálnym európskym informačným centrom a Komunitnou nadáciou Zdravé mesto ocenilo dobrovoľníkov a dobrovoľníčky už po ôsmykrát.

Udeľovanie ocenenia Srdce na dlani 2014 sa v Banskobystrickom kraji realizovalo pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica Mgr. Petra Gogolu dňa 8. 12. 2014 v priestoroch Radnice na Námestí SNP v Banskej Bystrici.

Udelených bolo 12 ocenení Srdce na dlani 2014 a medzi ocenenými boli aj študenti a študentky našej katedry. Dobrovoľníčkou mesta Banská Bystrica sa v roku 2014 stala Barbora Sujová. Dobrovoľníckym projektom roka sa stal projekt Univerzitnej noci literatúry, ktorý realizovali študenti a študentky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Študenti a študentky našej katedry sa aktívne zapojili aj do samotnej prípravy oceňovania.

Ďakujeme.

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

foto: http://www.centrumdobrovolnictva.sk/fotogaleria/category/55-srdce-na-dlani-2014

Kontaktný formulár

=