RSS RSS print

Tvorivé dielne pre seniorov

Projektom „Tvorivé dielne pre seniorov“ v Domove sociálnych služieb Hrochoť vytvorili študentky Ivana Brzulová, Michaela Herdová, MariaHusar a Kristína Petríková priestor pre precvičenie jemnej motoriky, kreativity a estetiky klientov sociálnych služieb. Hlavným cieľom bolo zrealizovať tvorivé dielne pri príležitosti Veľkej noci na základe požiadavky klientov a klientok zariadenia sociálnych služieb. Aktivita sa uskutočnila 31. 3. 2014 v trvaní od 9.00 do 12.00 h. Mentorkou aktivity bola PhDr. Miroslava Tokovská, PhD., z Katedry sociálnej práce Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Zaujímavosť: študentky oslovili s prosbou o sponzorstvo formou rozmanitého materiálu, vyfúknutých vajec a podobne obyvateľov miestnej komunity pred realizáciou aktivity. Obyvatelia obce Hrochoť reagovali na túto výzvu pozitívne a darovali rôzny materiál, ktorý sa využil. Po ukončení aktivity študentky vyvesili poďakovanie na miestne potraviny, kde menovite ďakovali darcom.

Mgr. Jana Šolcová, PhD.

Kontaktný formulár

=