RSS RSS print

Zbierka Lienka 2014

Študenti a študentky sociálnej práce za zapojili ako dobrovoľníci a dobrovoľníčky do verejnej Zbierky Lienka pomoci

Študenti a študentky sociálnej práce za opäť zapojili do verejnej zbierky Lienka pomoci. Zbierka sa uskutočnila v piatok 3. októbra 2014. Verejná zbierka Lienka pomoci je grantový program Nadácie SOCIA na pomoc starším obyvateľom Slovenska. Pomáha seniorom, aby mohli v spokojnosti a dôstojnosti čo najdlhšie žiť v kruhu svojej rodiny, priateľov, v prostredí, ktoré majú najradšej - doma.

Účasť na zbierke je pre študentov a študentky service learningovou aktivitou v rámci predmetu Tretí sektor a mimovládne organizácie. 

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

Kontaktný formulár

=