RSS RSS print

Zbierka oblečenia pre ľudí v núdzi

Zbierka oblečenia pre ľudí v núdzi splnila svoj účel

Banská Bystrica, 24. 11. 2016

V dňoch 21. až 23. novembra 2016 na pôde Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sme my  –  študentky a študenti sociálnej práce druhého a tretieho ročníka zorganizovali v rámci predmetu Tretí sektor a mimovládne organizácie ako našu service learningovú aktivitu Zbierku šatstva a detských kníh.

Vyzbierané veci (dokopy 13 vriec) sme rozdelili medzi  Slovenský červený kríž v Banskej Bystrici, Slovenské misijné hnutie v Banskej Bystrici, Diecéznu charitu v Banskej Bystrici a Charitu sv. Alžbety vo Zvolene, podľa toho čo, kde potrebovali. Touto zbierkou sme chceli podporiť klientov  a klientky týchto organizácií. Vyzbierané knihy boli určené pre deti z  novej základnej školy, ktoré si zakladajú knižnicu. Podporili nás najmä študenti a študentky a pedagógovia a pedagogičky, ale aj širšia verejnosť Banskej Bystrice.

Za pomoc pri organizácií zbierky sme vďační vedeniu Pedagogickej Fakulty Univerzity Mateja Bela za poskytnutie priestorov a občerstvenia. Chceme poďakovať aj sponzorom FAXCOPY a COPYCENTRU za tlač propagačných materiálov. V neposlednom rade chceme poďakovať darcom, bez ktorých by naša zbierka nemohla byť úspešná.  

študenti a študentky sociálnej práce PF UMB

Kontaktný formulár

=