RSS RSS print

Odborné praxe

Podklady k praxi:

Prehľad odbornej praxe KSP v akademickom roku 2017/2018 - denné štúdium

Prehľad odbornej praxe KSP v akademickom roku 2017/2018 - externé štúdium

 

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Metodické pokyny (Bc.):

Odborná prax 1

Odborná prax 2

Odborná prax 3

Podklady k praxi (Bc.):

Portfólium o praxi (Bc.) - denné a externé štúdium

Príloha 1 (Odborná prax 1) - Potvrdenie o absolvovaní praxe

Príloha 1 (Odborná prax 2) - Potvrdenie o absolvovaní praxe

Príloha 1 (Odborná prax 3) - Potvrdenie o absolvovaní praxe

Príloha 2 - Identifikačné údaje ŠVZ

Príloha 3 - Charakter sociálnej práce a sebareflexia študenta/študentky

Príloha 4 - Správa z absolvovanej odbornej praxe

Príloha 5 - Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti

Príloha 6 - Potvrdenie zamestnávateľa o odbornej praxi zamestnanca v oblasti sociálnej práce

 

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Metodické pokyny (Mgr.):

Odborná prax

Podklady k praxi (Mgr.):

Portfólium o praxi pôvodné (Mgr.) - externé štúdium

Portfólium o praxi (Mgr.) - denné a externé štúdium

Príloha 1 - Potvrdenie o absolvovanej praxi

Príloha 1 - Potvrdenie o absolvovanej praxi (externé štúdium)

Príloha 2 - Identifikačné údaje ŠVZ

Príloha 3 - Charakter sociálnej práce a sebareflexia študenta/študentky

Príloha 4 - Správa z absolvovanej odbornej praxe

Príloha 5 - Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti

Príloha 6 - Potvrdenie zamestnávateľa o odbornej praxi zamestnanca v oblasti sociálnej práce

 

 

Dohodu o spolupráci nájdete na http://www.pdf.umb.sk/studium/praxe.html

Zoznam aktuálnych organizácií nájdete na http://www.pdf.umb.sk/studium/praxe.html

 

 

 

 

Kontaktný formulár

=