RSS RSS print

Členovia katedry

Vedúci katedry

PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.
Vedúca katedry 
Odborná asistentka 
viktoria.soltesova@umb.sk
F 216 
048 446 4911

Profesori

prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
pavel.prochazka@umb.sk
F 213 
048 446 4915

Docenti

doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
pavel.hanes@umb.sk
F 206 
048 446 4913
doc. ThDr. Albín Masarik, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.
Vysokoškolský učiteľ, člen AS UMB, člen vedenia OZ Pedagóg 
Docent 
albin.masarik@umb.sk
F 214 
048 446 4917

Odborní asistenti

Mgr. Ing. Jaroslav Maďar, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Ing. Jaroslav Maďar, PhD.
Zástupca vedúceho katedry, tajomník katedry, katedrový koordinátor pre kreditový systém AIS, katedrový koordinátor pre webstránku, katedrový koordinátor pre ŠVOUČ, katedrový koordinátor rozvrhu a výučby, člen Komisie pre štúdium PF UMB, člen AS PF UMB, vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
jaroslav.madar@umb.sk
F 215 
048 446 4916
PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.
Vedúca katedry 
Odborná asistentka 
viktoria.soltesova@umb.sk
F 216 
048 446 4911

Zahraniční lektori

Todd Patterson, M.Div., PhD. | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Todd Patterson, M.Div., PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Zahraničný lektor 
todd.patterson@umb.sk
F 215 
048 446 4916

Nepedagogickí zamestnanci

Mgr. Dana Kujnischová | Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Dana Kujnischová
Sekretárka, knihovníčka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
dana.kujnischova@umb.sk
AB 216 
048 446 4912

Kontaktný formulár

=