print

Návod na úpravu užívateľského konta na webovej stránke PDF

V priloženom súbore je podrobný návod na úpravu Vášho užívateľského konta.

V prípade, že potrebujete informácie zo starej stránky fakulty, všetky údaje sú archivované na tejto adrese: http://oldwww.pdf.umb.sk/

Prílohy ku stránke:

Kontaktný formulár

=