print

Dekanát

Tajomníčka

PhDr. Martina Straková |
PhDr. Martina Straková
Tajomníčka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
martina.strakova@umb.sk
AB 308 
048 446 4223

Referát dekana a tajomníčky

Mgr. Alena Zvarová |
Mgr. Alena Zvarová
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
alena.zvarova@umb.sk
AB 309 
048 446 42 22

Oddelenie miezd a ľudských zdrojov

Ing. Zuzana Lakomčíková |
Ing. Zuzana Lakomčíková
Referentka, Oddelenie miezd a ľudských zdrojov 
Nepedagogická zamestnankyňa 
zuzana.lakomcikova@umb.sk
AB 314 
048 446 4243

Mgr. Nikoleta Švecová |
Mgr. Nikoleta Švecová
Referentka, Oddelenie miezd a ľudských zdrojov 
Nepedagogická zamestnankyňa 
nikoleta.svecova@umb.sk
AB 313 
048 446 4241

Študijné oddelenie

Mgr.  Andrea Fudorová |
Mgr. Andrea Fudorová
Referentka, Vedúca študijného oddelenia, členka Akademického senátu PF UMB 
Nepedagogická zamestnankyňa 
andrea.fudorova@umb.sk
AB 117 
048 446 4263

Mgr. Janka Korčoková |
Mgr. Janka Korčoková
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
janka.korcokova@umb.sk
AB 107 
048 446 4264

Ivona Bajsová |
Ivona Bajsová
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
ivona.bajsova@umb.sk
AB 118 
048 446 4248

Ing. Veronika Pivarčeková |
Ing. Veronika Pivarčeková
Referentka, Administrátorka AiS, Fakultná rozvrhárka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
veronika.pivarcekova@umb.sk
AB 108 
048 446 4262

Referát pre vedu, výskum a umenie

Mgr. Miroslava Fudorová |
Mgr. Miroslava Fudorová
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
miroslava.fudorova@umb.sk
AB 319 
048 446 4229

Referát pre medzinárodnú spoluprácu, vzťahy s verejnosťou a tretie poslanie

Mgr. Andrea Zvalová |
Mgr. Andrea Zvalová
Referentka, Referentka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou 
Nepedagogická zamestnankyňa 
andrea.zvalova@umb.sk
AB 109 
048 446 4226

Branislava Bobáková |
Branislava Bobáková
Referentka, Referentka marketingu 
Nepedagogická zamestnankyňa 
branislava.bobakova@umb.sk
AB 110 
048 446 4920

Referát pre rozvoj a zabezpečenie kvality

Mgr. Jana Odalošová |
Mgr. Jana Odalošová
Referentka, Referentka pre rozvoj 
Nepedagogická zamestnankyňa 
jana.odalosova@umb.sk
AB 216 
048 446 4231

Odd. ekonomicko-prevádzkových a majetkovo-správnych činností

PaedDr. Želmíra Bartíková |
PaedDr. Želmíra Bartíková
Referentka, Poverená vedením Odd. EP a MSČ 
Nepedagogická zamestnankyňa 
zelmira.bartikova@umb.sk
AB 112 
048 446 4244

Ing. Anna Babeľová |
Ing. Anna Babeľová
Referentka, Oddelenie EP a MSČ 
Nepedagogická zamestnankyňa 
anna.babelova@umb.sk
AB 115 
048 446 4247

Mgr. Jana Balleková |
Mgr. Jana Balleková
Referentka, Oddelenie EP a MSČ 
Nepedagogická zamestnankyňa 
jana.ballekova@umb.sk
AB 114 
048 446 4246

Anna Eibnerová |
Anna Eibnerová
Referentka, Oddelenie EP a MSČ 
Nepedagogická zamestnankyňa 
anna.eibnerova@umb.sk
AB 113 
048 446 4245

Oddelenie IKT

Ing. Dušan Jelšic |
Ing. Dušan Jelšic
Referent, Technik, Správca počítačovej siete 
Nepedagogický zamestnanec 
dusan.jelsic@umb.sk
A 008 
048 446 4422

Jurinec Pavol, Mgr. |
Jurinec Pavol, Mgr.
Referent, Technik, Správca počítačovej siete 
Nepedagogický zamestnanec 
pavol.jurinec@umb.sk
A 008 
048 446 4424

Kontaktný formulár

=