print

Oddelenie miezd a ľudských zdrojov

Kontakt:

PDF UMB
Ružová 13,
97411 Banská Bystrica

telefón: 048 446 4243
e-mail: zuzana.lakomcikova@umb.sk

Ing. Zuzana Lakomčíková |
Ing. Zuzana Lakomčíková
Referentka, Oddelenie miezd a ľudských zdrojov 
Nepedagogická zamestnankyňa 
zuzana.lakomcikova@umb.sk
AB 314 
048 446 4243

Mgr. Nikoleta Švecová |
Mgr. Nikoleta Švecová
Referentka, Oddelenie miezd a ľudských zdrojov 
Nepedagogická zamestnankyňa 
nikoleta.svecova@umb.sk
AB 313 
048 446 4241