print

Komisia na uznávanie kompetencií získaných prostredníctvom dobrovoľníctva pri PF UMB

Komisia bola vytvorená v rámci projektu VOLWEM, ktorý je financovaný s podporou Európskej komisie.

Vlajka_EU

 


Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Mgr. Andrea Zvalová

Kontaktný formulár

=