print

Komisia pre medzinárodnú spoluprácu, vzťahy s verejnosťou a tretie poslanie

Predsedkyňa komisie a fakultná koordinátorka pre program ERASMUS+:

Členovia komisie a katedroví koordinátori pre program ERASMUS+:

  • Katedra andragogiky: Mgr. Martin Schubert, PhD.
  • Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky: Mgr. Mariana Cabanová, PhD.
  • Katedra etickej a občianskej výchovy: doc. PhDr. Janka Kyseľová, PhD.
  • Katedra pedagogiky: PhDr. Mgr. Lucia Galková, PhD.
  • Katedra hudobnej kultúry: prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.
  • Katedra psychológie: doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.
  • Katedra sociálnej práce: PhDr. Marek Stachoň, PhD.
  • Katedra výtvarnej kultúry: akad.mal. Eva Hnátová, ArtD. 
  • Katedra teológie a katechetiky: doc. ThDr. Albín Masarik, PhD. 

 


Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Mgr. Andrea Zvalová

Kontaktný formulár

=