print

Akcia Rakúsko - Slovensko: otvorenie výzvy na podávanie žiadostí

 V rámci programu Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyt v Rakúsku a to v nasledujúcich kategóriách:

 • Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,
 • Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov,
 • Štipendiá Akcie pre diplomantov,
 • Štipendiá Akcie na letné jazykové školy (o štipendiá na letné jazykové školy sa v roku 2016 môžu uchádzať uchádzači z humanitných odborov).
 
V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.
 
Základný harmonogram tejto výzvy je:
 • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2016
 • Výber štipendistov: koniec apríla
 
O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych a verejných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.
 
V prípade projektov Akcie Rakúsko – Slovensko sa možno uchádzať o financovanie nasledujúcich aktivít:
 • spoluprácu mladých výskumníkov,
 • podporu doktorátov pod dvojitým vedením (nový druh podpory v rámci Akcie),
 • realizáciu spoločných odborných školení, ako aj školení v oblasti soft-skills,
 • prednáškové cykly vynikajúcich vedeckých pracovníkov.
 
Základný harmonogram tejto výzvy je:
 • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2016
 • Schvaľovanie projektov: koniec apríla
 
Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk , pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku (http://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracoviska-saia-v-bratislave-a-v-regionoch).

Kontaktný formulár

=