print

Realizované kurzy na PF UMB

 • Rozširujúce štúdiá
  • učiteľstvo etickej výchovy
  • učiteľstvo hudobného umenia
  • učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie
  • učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
  • učiteľstvo psychológie
  • učiteľstvo výtvarného umenia jednopredmetové
  • učiteľstvo výchova k občianstvu
 • Kontinuálne vzdelávanie
 • Konferencie
 • Prípravné kurzy
 • Prednášky

Kontaktný formulár

=