print

Akreditované študijné odbory, programy 1., 2. a 3. stupňa štúdia na PF UMB

Aktuálne akreditované študijné odbory, programy 1., 2. a 3. stupňa štúdia a HIK na Pedagogickej fakulte UMB k 9 . 2. 2018

Študijný odbor, Študijný program

Stupeň štúdia

Forma štúdia

Štandardná dĺžka štúdia

Akademický titul

Garant, spolugaranti

7522 Andragogika

Andragogika

1

D

3

Bc.

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

Andragogika

1

E

4

Bc.

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

Andragogika

2

D

2

Mgr.

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

Andragogika

2

E

3

Mgr.

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

Andragogika

3

D

3

PhD.

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.

Andragogika

3

E

4

PhD.

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.

Andragogika

 

 

 

HIK

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.
prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.

7553 Odborová didaktika

Didaktika hudobného umenia

3

D

3

PhD.

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

doc. PhDr. Marián Janek, CSc.

Didaktika hudobného umenia

3

E

4

PhD.

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

doc. PhDr. Marián Janek, CSc.

Didaktika výtvarného umenia

3

D

3

PhD.

Prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.

Doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

Prof. Milan Sokol, akademický maliar

7501 Pedagogika

Pedagogika – vychovávateľstvo

1

D

3

Bc.

prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.

Pedagogika – vychovávateľstvo

1

E

4

Bc.

prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.

Sociálna pedagogika

2

D

2

Mgr.

prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.

Sociálna pedagogika

2

E

3

Mgr.

prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.

Pedagogika

3

D

3

PhD.

prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.

prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.

doc. PhDr. Vlasta Belková, PhD.

Pedagogika

3

E

4

PhD.

prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.

prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.

doc. PhDr. Vlasta Belková, PhD.

Pedagogika

 

 

 

HIK

prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.

prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.

doc. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.

7536 Predškolská a elementárna pedagogika

Predškolská a elementárna pedagogika

1

D

3

Bc.

prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.

Predškolská a elementárna pedagogika

1

E

4

Bc.

prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.

Predškolská pedagogika

2

D

2

Mgr.

Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.

Predškolská pedagogika

2

E

3

Mgr.

Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

2

D

2

Mgr.

prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

2

E

3

Mgr.

prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.

Predškolská a elementárna pedagogika

3

D

3

PhD.

Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.

prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.

prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.

Predškolská a elementárna pedagogika

3

E

4

PhD.

Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.

prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.

prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.

Predškolská a elementárna pedagogika

 

 

 

HIK

Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.

prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.

prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc.

7656 Učiteľstvo akademických predmetov

Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii

1

D

3

Bc.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.

Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii

2

D

2

Mgr.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.

Učiteľstvo psychológie v kombinácii

1

D

3

Bc.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.

Učiteľstvo psychológie v kombinácii

1

E

4

Bc.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.

Učiteľstvo psychológie v kombinácii

2

D

2

Mgr.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.

Učiteľstvo psychológie v kombinácii

2

E

3

Mgr.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.

7658 Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

Učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii

1

D

3

Bc.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.

Učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii

1

E

4

Bc.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.

Učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii

2

D

2

Mgr.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.

Učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii

2

E

3

Mgr.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc.

Učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii

1

D

3

Bc.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

Učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii

1

E

4

Bc.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

Učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii

2

D

2

Mgr.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

Učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii

2

E

3

Mgr.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.

Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory

1

D

3

Bc.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory

1

E

4

Bc.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory

2

D

2

Mgr.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

Učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory

2

E

3

Mgr.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

Učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii

1

D

3

Bc.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

prof. PhDr. Anna Klimeková, PhD.

Učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii

1

E

4

Bc.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

prof. PhDr. Anna Klimeková, PhD.

Učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii

2

D

2

Mgr.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

prof. PhDr. Anna Klimeková, PhD.

Učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii

2

E

3

Mgr.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

prof. PhDr. Anna Klimeková, PhD.

Učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii

1

D

3

Bc.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

prof. Milan Sokol, akad. mal.

Učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii

2

D

2

Mgr.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

prof. Milan Sokol, akad. mal.

Učiteľstvo výtvarného umenia

1

D

3

Bc.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

doc. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.

Učiteľstvo výtvarného umenia

2

D

2

Mgr.

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

doc. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.

6171 Teológia

Evanjelikálna teológia a misia

1

D

3

Bc.

prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.

Evanjelikálna teológia a misia

1

E

4

Bc.

prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.

Evanjelikálna teológia

2

D

2

Mgr.

prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.

Evanjelikálna teológia

2

E

3

Mgr.

prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.

Teológia

3

D

3

PhD.

prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.

doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD.

doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.

Teológia

3

E

4

PhD.

prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.

doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD.

doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.

Teológia

 

 

 

HIK

prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.

doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD.

doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.

7761 Sociálna práca

Sociálna práca

1

D

3

Bc.

prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.

Sociálna práca

1

E

4

Bc.

prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.

Sociálna práca

2

D

2

Mgr.

prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.

Sociálna práca

2

E

3

Mgr.

prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.

Sociálna práca

3

D

3

PhD.

prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.

doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD.

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

Sociálna práca

3

E

4

PhD.

prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.

doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD.

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

7761 Sociálna práca

6252 Verejná ekonomika a služby

Ekonomika a manažment sociálnej práce

1

D

3

Bc.

doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD.

doc. Ing. Jana Štrangfeldová, PhD.

 

1

E

4

Bc.

doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD.

doc. Ing. Jana Štrangfeldová, PhD.

7701 Psychológia

Psychológia

1

D

3

Bc.

doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD. 

Psychológia

1

E

4

Bc.

doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD. 

Psychológia

2

D

2

Mgr.

prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.

 

Kontaktný formulár

=